Curriculum Vitæ

September 2005

Om Kandidatgraden

Generelt

Jeg har gennemført datalogiuddannelsen på Aarhus Universitet på normeret tid fra datalogi-fysik indgangen. Ved udgangen havde jeg et karaktergennemsnit på 9,5.

Mens første del af uddannelsen er lagt fast, er den enkelte studerende fri til selv at forme sidste del gennem frit valg af kurser og specialeemne.

Jeg har i den forbindelse valgt at opbygge et solidt teoretisk fundament indenfor algoritmik, ved at vælge kurser som Randomized, Parallel, and Dynamic Algorithms and Data Structures, Computational Geometry og External Memory Algorithms and Data Structures. Da min interesse og passion i ligger indenfor programmering og implementation, har jeg forsøgt så vidt muligt at holde fast i de praktiske aspekter. Alsidighed og bredde har jeg opnået gennem kurser som Scientific Computing og Interactive Web Services (XML teknologier).

Projekter

I løbet af mine studier har jeg deltaget i tre større projekter: specialet, et systemudviklingsprojekt og bachelorprojektet. Alle tre projekter fik karakteren 11.

I mit speciale har jeg arbejdet med det, jeg for tiden holder mest af, nemlig grundig og effektiv implementation af ikke-trivielle algoritmer med henblik på at opnå høj performance. Specialet gav mig det endelige skub til at blive en komplet algorithm engineer. I store træk bestod det i at tage en relativ obskur sorteringsalgoritme, raffinere, implementere og tune den så den til sidst blev konsekvent hurtigere end quicksort. Ved samme lejlighed udviklede og implementerede jeg verdens indtil videre eneste optimale cache-oblivious in-place sorteringsalgoritme. Forløbet gav mig i særdeleshed erfaring med

Der skal skrives en, måske to, artikler på baggrund af resultaterne. Det arbejder vi på i øjeblikket. Se eventuelt http://kristoffer.vinther.name/academia/thesis/.

Projektet i eksperimentel systemudvikling åbnede virkelig mine øjne for hvordan det er at arbejde med folk, der ikke nødvendigvis har samme baggrund og forståelsesgrundlag som én selv. Det var en meget positiv og inspirerende oplevelse, som jeg ser frem til mere af. Projektet bestod i en grundig analyse af et problemområde samt udviklingen af et prototypesystem til at løse problemerne. Forløbet foregik i tæt samarbejde med aftagerne af systemet, Johs. Sørensen & Sønner Århus A/S. Projektrapporten kan ses på http://www.daimi.au.dk/~kv/dEkspSys2001.pdf. Erfaringer rigere:

Bachelorprojektet bestod i at implementere en kompiler til et højniveausprog. Sproget er domænespecifikt rettet mod at konstruere web services. Der blev både lavet en kompiler og et runtimesystem, hvor vores sidstnævnte udmærkede sig ved at være distribueret og særdeles fleksibelt. Rapporten ligger på http://www.daimi.au.dk/~kv/dOvs2000.pdf. Projektet gav mig bl.a. erfaring med

I alt føler jeg, min uddannelse har både været alsidig og holdt et meget højt niveau.

Last updated: July 18th, 2003
(moved to the web on September 25th, 2005)